Szukaj

Reklamacje

Photo by Analia Baggiano on Unsplash

  1. Gwarancja zakupionego towaru wynosi 2 lata i zaczyna się w dniu jego zakupu. Obejmuje swym zasięgiem terytorium Polski.
  2. Obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
  3. Gwarancja nie obejmuje wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń takich jak wybielacze, farby, oleje, rozpuszczalniki, itp
  4. Gwarancja nie dotyczy uszkodzeń typu zerwanie, zgniecenie, rozerwanie, pogryzienie, uszkodzeń mechanicznych oraz zużycia materiałów w wyniku normalnego  użytkowania.
  5. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu posiadającym oznakowanie właściciela firmy. Data zakupu na dowodzie musi być czytelna.
  6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
  7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
  8. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność towaru do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
  9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punktach wyżej lub w przypadku stwierdzenia napraw dokonanych samodzielnie.
  10. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową klient zobowiązany jest pobrać, wypełnić i odesłać wraz z reklamowanym towarem "Formularz reklamacji" na adres: 

PET ME HOME

Ilona Lasek

Siodła 14B

26-050 Siodła

Skan wypełnionego Formularza należy wysłać na e-maila sklep@petmehom.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od momentu otrzymania towaru wraz z formularzem.

W przypadku uwzględnienia reklamacji koszty dostawy ponosi sklep.

Towar objęty promocją, bądź z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

No to do kasy :)